O zbirci

Zbirku enciklopedijske baštine čini 12 digitaliziranih izdanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža tiskanih od 1954. do 1996. godine, a sadržava 57 svezaka dostupnih za pretraživanje natuknica i pregledavanje. To su Enciklopedija fizičke kulture (2 sveska, 1975–77), Enciklopedija hrvatske umjetnosti (2 sveska, 1995–96), Enciklopedija Leksikografskog zavoda (I. izdanje, 7 svezaka, 1955–64), Enciklopedija likovnih umjetnosti (4 sveska, 1959–66), Medicinska enciklopedija (10 svezaka, 1957–65), Otorinolaringologija (2 sveska, 1965–66), Poljoprivredna enciklopedija (3 sveska, 1967–73), Pomorska enciklopedija (I. izdanje, 8 svezaka, 1954–64), Sportski leksikon (1984), dva izdanja Šumarske enciklopedije (I. izdanje, 2 sveska, 1959–63; II. izdanje, 3 sveska, 1980–87) i Tehnička enciklopedija (13 svezaka, 1963–97). Povezana su izdanja: Enciklopedija fizičke kulture sa Sportskim leksikonom, Enciklopedija hrvatske umjetnosti s Enciklopedijom likovnih umjetnosti te prvo i drugo izdanje Šumarske enciklopedije.
Ukupan je broj natuknica u 11 izdanja 95 000, a uz svaku natuknicu u rezultatu pretraživanja prikazuje se izvor, odnosno naziv enciklopedije ili leksikona u kojemu se nalazi tražena natuknica. Iznimka je Otorinolaringologija, kao 12. izdanje, koja zbog specifičnosti sadržaja (prikazuje se s pomoću kazala sadržaja, a obuhvaća 1200 poglavlja) nije uključena u rezultate pretraživanja. Nakon odabira tražene natuknice otvara se prozor s prikazom naziva natuknice, brojem sveska i stranicom sveska na kojoj se nalazi te poveznicom na PDF stranice sveska u tiskanome izdanju. Samo se za Enciklopediju likovnih umjetnosti uz svaku natuknicu prikazuje i tekst natuknice.
Digitalizacijom svoje vrijedne i jedinstvene enciklopedijske građe Leksikografski zavod nudi korisnicima jednostavniji i pregledniji pristup te pretraživanje natuknica objavljenih enciklopedija i leksikona, a zbirka će se stalno dopunjavati i proširivati novim digitaliziranim enciklopedijama i leksikonima.

Impresum

Redakcija za digitalne sadržaje LZMK


voditeljica i urednica
Irina Starčević Stančić
urednica
Cvijeta Kraus
programsko i informatičko rješenje
Josip Mihaljević
stručna suradnica
Suzana Caganić
skeniranje i obrada
Nenad B. Kunštek
stručna suradnica
Gabrijela Romac